Miljøvennlig og effektiv transport av snø,
uten store inngrep i naturen eller bruk av
maskiner til transport.

SNØ I RØR

Vi er i ferd med å utvikle Snow Pipe:
Et nytt og innovativt system for transport av snø gjennom rør. Prototypen sto ferdig høsten 2018 og ble blant annet brukt for å legge snø i Lysgårdsbakkene i forbindelse med WC 2018 og NM 2020. 
Vi er nå i ferd med å ferdigstille en lukket og CE-godkjent maskin som enkelt kan transporteres på krokflak. 

Klikk på illustrasjon for større bilde og detaljer

HVORDAN

Snow Pipe frakter snøen som mates inn i maskinen via et transportbånd og inn i en knuser. Knuseren maler snøklumper og is til finkornet snø.
Snøen traktes videre inn i transportrøret gjennom en mater. I røret sendes snøen til ønsket sted i løypene eller bakker.
En blower produserer luft i riktig trykk og volum for at snøen skal flytte seg gjennom røret.
Maskin, rør og blower kan skaleres etter behov, og kan transportere snøen opptil
1,5 kilometer fra startpunkt avhengig av terreng.
CE-godkjent maskin forventes ferdigstilt og klar for levering før vinter 2022.

Vi ser for oss to bruksområder: 

SUMMIT

For transport av snø fra topp til bunn.

Vekt utstyr/rør:2000-3000 kg

Strømbehov:fra ca. 30 kw.

Distanse:1 500 m

Klikk på illustrasjon for større bilde og detaljer
SKI

For transport av snø fra lagringsplass eller snøproduksjons-plass til løype.

Vekt utstyr/rør:2000-3000 kg

Strømbehov fra:ca 30 kw.

Distanse:1 000 m

Klikk på illustrasjon for større bilde og detaljer
MEDIA
KONTAKT

Ønsker du mer informasjon om Snow Pipe og hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag.